© 2022

Budgetbureau Perspectief

<< Terug     Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is er voor mensen die om welke reden dan ook (psychisch of lichamelijk) niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen. Budgetbureau Perspectief kan dan worden ingeschakeld voor het regelen van alle inkomsten en uitgaven. Op die manier blijven uw financiële zaken op orde!

Vaak worden de kosten van beschermingsbewind volledig door uw gemeente vergoed.


Wat houdt beschermingsbewind in?

- Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor iemand zijn geldzaken niet zelf kan regelen. Dat kan bijvoorbeeld doordat er sprake is van een psychisch probleem, ouderdomsproblemen, verslavingsproblematiek, analfabetisme. Of hiervan sprake is, moet blijken uit een medische verklaring of uit een sociaal verslag van een hulpverlener.

- Als het door deze problemen niet lukt om de geldzaken te beheren, dan kunt u een bewindvoerder van Perspectief inschakelen.

- De bewindvoerder zorgt ervoor dat u uw geldzaken op orde heeft en houdt.

- De bewindvoerder regelt uw financiële zaken en mag namens u handtekeningen zetten onder financiële stukken. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met u.

- De bewindvoerder kan ook op eigen initiatief geldzaken voor u gaan regelen, indien dat in uw voordeel nodig is.

- De bewindvoering kan door uzelf of door familieleden worden aangevraagd bij de Kantonrechter.

- De aanvraag bij de Kantonrechter wordt ingediend via een verzoekschrift. Dit kan door uzelf of met medewerking van Perspectief worden gedaan.

- De rechter benoemt daarna de bewindvoerder van Perspectief. Jaarlijks wordt er rekening en verantwoording afgelegd door Perspectief aan de Kantonrechter.


Wat zijn de taken van de bewindvoerder?

De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Jaarlijks legt de bewindvoerder schriftelijk rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de Kantonrechter.