© 2022

Budgetbureau Perspectief

Perspectief is een kleinschalig bureau voor beschermingsbewind en budgetbeheer.

Kleinschaligheid vinden wij belangrijk om zodoende onze bereikbaarheid, onze betrokkenheid en onze snelheid van handelen te kunnen waarborgen. Perspectief heeft als doel zich volledig in te zetten voor hulp aan mensen die, door welke omstandigheid dan ook, in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Door een werkervaring van meer dan 40 jaar op sociaal en financieel gebied kunnen wij deze hulp op een effectieve manier aanbieden.


Vanuit de kernwaarden eerlijkheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid benaderen wij onze cliënten. We willen graag perspectief bieden aan mensen die denken niet meer uit de financiële narigheid te komen door snel, gericht en effectief hulp te bieden. Uiteraard is hier een volledige openheid van zaken en medewerking vereist van de betrokkene.
  

Door gezamenlijk een reëel budgetplan op te stellen en deze consequent te volgen is elke financiële huishouding weer gezond te krijgen.

 

Mocht u vragen hebben na het lezen van onze website, dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij zijn graag bereid u verder te informeren.