© 2022

Budgetbureau Perspectief

<< Terug     Budgetbeheer


Intakegesprek en budgetplan

Uw aanmelding voor budgetbeheer komt in principe bij ons binnen via uw gemeente, een zorginstelling of maatschappelijk werk.

Wanneer de aanmelding door ons is ontvangen, wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

Tijdens dit  intakegesprek worden verschillende zaken besproken en afgehandeld die van belang kunnen zijn voor het opzetten en slagen van budgetbeheer en het opstellen van een budgetplan.

Het budgetplan is een overzicht van inkomsten en uitgaven en moet ervoor zorgen dat u niet meer uitgeeft dan uw inkomen toelaat. U als cliënt geeft ons alle relevante informatie over uw financiële situatie, zodat wij ons een beeld kunnen vormen.

U krijgt ook uitleg over de mogelijkheden en de voorwaarden van budgetbeheer. Vaak worden de kosten vergoed door uw gemeente.


Beheerrekening en leefrekening

Perspectief krijgt de beschikking over een machtiging waarmee de beheerrekening via telebankieren wordt beheerd. Alle cliënten hebben twee bankrekeningen: Een beheer- en een leefrekening.

Op de leefrekening wordt het huishoudgeld/leefgeld gestort. Dit kan een bankrekening zijn bij elke bank. Meestal is dit een al bestaande rekening. Beide rekeningen mogen geen roodstandmogelijkheid bevatten.

Perspectief geeft opdracht aan uw werkgever, uitkeringsinstantie en eventueel de belastingdienst om uw inkomen over te maken naar de beheerrekening. Als dit geregeld is en het eerste inkomen is ontvangen, zal Perspectief zorg dragen voor het betalen van uw vaste lasten. Perspectief zal dan ook  het leefgeld overmaken naar uw leefrekening. Deze rekening beheert u zelf.

In het geval dat u in een traject schuldhulpverlening zit, betaalt  Perspectief ook uw aflossingen aan de schuldsanerende instanties.

 

Maandelijks overzicht ter controle

U ontvangt van ons afschriften van de beheerrekening, waarop staat vermeld wat uw inkomsten en uitgaven waren.